Mercedes-Benz ประกาศ รถทุกรุ่นจะมีทางเลือกพลังงานไฟฟ้าในปี 2022

ตามหลังคู่แข่งอย่าง Volvo และ Lincoln ของ Ford ไปติดๆเมื่อ Mercedes-Benz ประกาศว่าภายในปี 2022 รถทุกรุ่นของบริษัทจะมีทางเลือกใช้พลังงานไฟฟ้าได้ทั้งหมด

รู้จัก Hands Free Hectare – ระบบเกษตรกรรมหุ่นยนต์ไม่พึ่งพามนุษย์

นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นการนำปัญญาประดิษฐ์, big data, หรือ IoT มาใช้นั้นคงไม่นับว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่นักในปัจจุบัน แต่โปรเจค Hands Free Hectare ก็เข้ามาทำให้เราตื่นตาอีกครั้ง กับระบบเกษตรกรรมที่ไม่ต้องพึ่งพามนุษย์เลยแม้แต่น้อย