ผ.อ. IMF: Cryptocurrency จะสามารถก้าวมาเป็นเงินอีกรูปแบบในโลกได้

ในการประชุมเสวนา ณ ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ Christine Lagarde ผู้อำนวยการ International Monetary Fund (IMF) คาดการณ์ว่า cryptocurrency เช่น Bitcoin จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคต เหมือนกับอินเตอร์เน็ตที่ปัจจุบันถูกใช้อย่างกว้างขวางและเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต

5 ระดับของการใช้ AI ในที่ประชุม

ประสิทธิภาพของการดำเนินการในองค์กรนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สามารถเข้ามาช่วยได้ ในวันนี้เราจะมาดูกันว่า ตามทัศนะของ Cisco การนำ AI เข้ามาใช้ในที่ประชุมนั้นทำได้อย่างไรบ้าง โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับตามความซับซ้อนของเทคโนโลยี

Oracle เข้าสู่วงการ AI กับแอปพลิเคชันและบริการใหม่

Oracle เปิดตัวซีรีส์บริการใหม่หลายตัวที่หวังว่าจะช่วยให้ลูกค้าสามารถทำผลกำไรจากการใช้ระบบ AI ของ Oracle ที่สามารถรองรับงานที่หลากหลายได้ ซึ่งถือได้ว่านี่เป็นจุดการเปลี่ยนแปลงของ Oracle ที่เริ่มใช้ประโยชน์จากความนิยมของ AI ที่ค่อยๆ สูงขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ลูกค้าเริ่มต้องการออกจากระบบ Data Center แบบเดิมๆ ได้มากขึ้น