จีนติดตั้งเซ็นเซอร์ IoT 100,000 ตัว เฝ้าดูแลคลองความยาว 1400 กม.

โครงการผันน้ำใต้สู่เหนือ หรือ South-to-North Water Diversion Project นั้นเป็นเมกะโปรเจกต์ทางวิศวกรรมที่มีเป้าประสงค์ในการผันน้ำกว่า 44,800 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีจากแม่น้ำแยงซีในตอนใต้ของประเทศไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง คือคลองสายตะวันออกที่พาดผ่านคลองใหญ่ (Beijing-Hangzhou Grand Canal) คลองสายกลางที่ลำเลียงน้ำไปยังเมืองปักกิ่งและเทียนจิน และคลองสายตะวันตก

AI ของ Alibaba อ่านจับใจความได้ดีกว่ามนุษย์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

หนึ่งสิ่งที่มนุษย์นั้นมีเหนือกว่าปัญญาประดิษฐ์มาโดยตลอดนั้นคือความสามารถในการทำความเข้าใจกับเรื่องราวหรือสถาการณ์ตามบริบทของภาษา แต่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นก็กำลังไล่กวดเรามาอย่างติดๆ เมื่องานวิจัยล่าสุดจากแผนกวิจัยปัญญาประดิษฐ์ของ Alibaba นั้นทุบสถิติทำคะแนนได้ดีกว่าคะแนนที่ดีที่สุดของมนุษย์ในการทดสอบการอ่านจับใจความขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก

5 งานสายไอทีเกิดใหม่ ในยุคทองแห่งปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์นั้นแน่นอนว่านอกจากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนในหลายๆด้านแล้ว ยังได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของมนุษย์ในองค์กรอีกด้วย และเว็บไซต์ Digital News Asia ก็ได้นำเสนอ 5 สายงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นี้