TechTalk Webinar: Engage, Delight and Insight Customer with SAP C/4HANA โดย ISS Consulting

ISS Consulting (Thailand) Ltd. ขอเรียนเชิญ Sales Manager, Marketing Manager, Customer Service Manager และผู้ที่สนใจนำระบบ CRM ไปพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Engage, Delight and Insight Customer with SAP C/4HANA โดย ISS Consulting” เพื่อรู้จักกับ Customer Experience ซึ่งเป็น Solution CRM จาก SAP โดยแบ่งเป็น 5 โซลูชั่น เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ ในการเพิ่มยอดขาย และเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

LG ร่วมมือกับสตาร์ทอัพทำเตาอบที่ทำอาหารได้อัตโนมัติ

LG ยังคงเดินหน้าทำตลาดเตาอบอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้เพียงแค่สร้างซอฟต์แวร์ของตัวเองเท่านั้น แต่ยังมีการ outsource ไปยังสตาร์ทอัพต่างๆ อีกด้วย โดยบริษัทได้ประกาศว่าเตาอบอัจฉริยะ smart oven ในปี 2562 ของ LG นี้จะสามารถรู้จำอาหารสำเร็จรูปได้ด้วยโซลูชันจากบริษัท Tovala ผู้ทำเตาอบอัจฉริยะ นั่นคือเจ้าของเตาอบอัจฉริยะของ LG ในปี 2562 จะสามารถสแกนอาหารผ่านแอปของ Tovala แล้วเตาอบจะสามารถดำเนินการทำอาหารด้วย setting ที่ถูกต้องได้อย่างอัตโนมัติ

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม