Autonomous Vehicle

Baidu พัฒนาคอมพิวเตอร์สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองเสร็จสิ้นแล้ว

https://o.aolcdn.com/images/dims?quality=95&image_uri=https%3A%2F%2Fs.yimg.com%2Fos%2Fcreatr-uploaded-images%2F2020-08%2F7325be30-d435-11ea-bfb1-aefda5da57d0&client=amp-blogside-v2&signature=acc70278512ec98efb6433fde7cf68fed26077af
ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม