ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ กับการแนวทางการกำหนดกลยุทธ์สำหรับการดำเนินธุรกิจ [Guest Post]

บทความโดย คุณวรพงษ์ สุธานนท์  พาร์ทเนอร์  | ที่ปรึกษาความเสี่ยง ดีลอยท์ ประเทศไทย ThaiCERT (Thailand Computer Emergency Response Team) ได้รวมรวมสถิติภัยคุกคามด้านไซเบอร์ของไทยในปี 2564 พบว่า “การเกิดช่องโหว่” เป็นภัยคุกคามอันดับ 1 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของเหตุคุกคามกว่า 2,000 เรื่อง และในสามเดือนแรกของปี 2565 ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่พบบ่อยที่สุดเกิดจากการโจมตีด้วยโปรแกรมไม่พึงประสงค์ ซึ่งคิดเป็น 53% ของจำนวนเรื่องที่ได้รับรายงาน 

ก้าวสู่ยุค Edge-to-Cloud อย่างปลอดภัยกับ Aruba EdgeConnect EC-10104 & New Tiered Licenses [Guest Post]

ปัจจุบันคำว่า SD-WAN (software-defined wide area networking) กลายเป็นคำที่เราได้ยินกันอย่างแพร่หลาย  รวมถึงมีการใช้งานกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง SD-WAN เป็นการประยุกต์ใช้ WAN เพื่อให้องค์กรรวมเอาฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย อาทิ Routing, Wan Optimization, Stateful firewall มาใช้งานอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน ซึ่งข้อดีประการหนึ่งของ SD-WAN คือ Application Visibility ที่ช่วยทำให้เรามองเห็นภาพรวมของการใช้งานทราฟฟิกที่วิ่งผ่านลิงก์ของเรา จึงสามารถตรวจสอบ delay หรือ loss ของแอปพลิเคชันได้ ร่วมกับการใช้ฟังก์ชัน load-sharing เพื่อย้ายหรือกระจายข้อมูลไปบนลิงก์ที่มีคุณภาพดีกว่าในช่วงเวลานั้น

Microsoft Teams เพิ่มฉากเขียว เสริม Virtual Background ให้เด่นขึ้น

Microsoft เพิ่มฟีเจอร์ฉากเขียวใน Microsoft Teams เพื่อเสริมความคมชัดระหว่างผู้ใช้งานกับพื้นหลังขณะเปิดใช้งาน Virtual background ใช้งานร่วมกับกำแพงพื้นหลังโล่ง ๆ ได้แม้ไม่มีฉากเขียว 

Spotify ปิดตัวแอปไลฟ์สด Spotify Live 

เตรียมปิดตัวไปอีกรายกับแอปไลฟ์สดจากค่าย Spotify ชื่อว่า Spotify Live ที่รีแบรนด์มาจาก Spotify Greenroom โดยบริษัทมีแผนเปลี่ยนจากแอปเดี่ยวมาผนวกฟีเจอร์ไลฟ์เข้ากับแพลตฟอร์มหลักแทน

งานวิจัยระดับโลกฉบับใหม่: 1 ใน 2 ของผู้บริหารกำลังเผชิญ ‘ช่องว่างด้านความยืดหยุ่น’ [Guest Post]

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (3 เมษายน 2566) – แม้ว่าโลกจะเผชิญกับเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและความไม่ชัดเจนทางเศรษฐกิจในระยะเวลาตลอด 3 ปี แต่เมื่อพูดถึงเรื่องความยืดหยุ่น ผู้บริหารจำนวนถึง 53% ยอมรับว่าบริษัทของตนไม่อยู่ในจุดที่ควรจะเป็น ซึ่งถือเป็นผลการวิจัยจากการสำรวจธุรกิจทั่วโลกโดย SAS ผู้นำด้านระบบวิเคราะห์ได้ค้นพบในลำดับต้นๆ  โดยกฎแห่งความยืดหยุ่นหรือ Resiliency Rules จะช่วยสำรวจสถานะปัจจุบันของความยืดหยุ่นของแต่ละธุรกิจ รวมถึงวิธีการที่บริษัทในหลายอุตสาหกรรม เช่น บริการทางการเงิน การค้าปลีก การผลิต การดูแลสุขภาพ และรัฐบาลใช้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและคว้าโอกาส นอกเหนือจากรายงานดังกล่าวแล้ว SAS ได้พัฒนาเครื่องมือประเมินความยืดหยุ่นชุดใหม่ โดยเป็นเครื่องมือการประเมินออนไลน์ที่ไม่คิดมูลค่า ซึ่งจะช่วยให้ผู้นำทางธุรกิจสามารถประเมินความชาญฉลาดทางความยืดหยุ่นของบริษัทของตนเองได้ตาม “กฎแห่งความยืดหยุ่น” 5 ประการตามที่สำรวจในการวิจัย