The Wanda Way หนังสือดีที่ทำให้เห็นภาพธุรกิจขนาดใหญ่ในเมืองจีน

ทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้อีกแล้วว่า จีนนั้นกำลังมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อวงการธุรกิจทั่วโลกในทุกๆ แง่มุม จากการที่จีนพยายามขยายฐานการทำธุรกิจออกมานอกประเทศ และริเริ่มนำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เคยใช้แก้ปัญหาต่างๆ ภายในประเทศจีนจนสำเร็จมาแล้วออกสู่ตลาดโลกนั่นเอง

งานวิจัยระบุ การสื่อสารกันต่อหน้า ได้ผลกว่าการส่งอีเมล์ 34 เท่า

งานวิจัยโดย Mahdi Roghanizad แห่ง Western University และ Vanessa K. Bohns ที่ได้ตีพิมพ์ใน Journal of Experimental Social Psychology ได้ค้นพบว่าการพบปะตัวจริงเพื่อทำการขอร้องสิ่งใดๆ นั้น ได้ผลกว่าการส่งอีเมล์ถึง 34 เท่าเลยทีเดียว

รถแทร็คเตอร์ผสาน IoT และ Cloud: เส้นทางสู่การเป็นผู้ผลิตถั่วเหลืองอันดับ 2 ในบราซิล

เรื่องราวในครั้งนี้ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยสำหรับประเทศไทยที่เป็นประเทศกสิกรรม ที่ทาง ADPT จะหยิบยกเรื่องราวกรณีศึกษาของการเกษตรยุคใหม่ในบราซิลโดยคุณ Rogerio Pacheco ผู้ได้รับรางวัลฟาร์มขนาดกลางดีเด่น ในฐานะของผู้ผลิตถั่วเหลืองอันดับ 2 ของประเทศบราซิล ที่เริ่มต้นใช้รถแทร็คเตอร์ยุคใหม่ซึ่งผสานทั้งเทคโนโลยี Internet of Things, Cloud และ Big Data Analytics เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผลผลิตและการเก็บเกี่ยวมีประสิทธิภาพสูงสุด และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บทบาทของ AI ในการช่วยงานฝ่าย HR ในอนาคต

ในปี 2017 นี้เราได้เห็นพัฒนาการของเทคโนโลยีฝั่ง Artificial Intelligence (AI) เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ Chatbot ที่สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีนี้เองที่จะกลายมาเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการผสานรวมกับระบบ Big Data Analytics เพื่อช่วยให้การจัดการทางด้านทรัพยากรมนุษย์หรือ Human Resource (HR) ขององค์กรขนาดใหญ่นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคย

Robot, IoT, AI, Big Data: 4 เทคโนโลยีอนาคตแห่งวงการ Supply Chain

โดยทั่วไปเมื่อเรานึกถึง Internet of Things หรือ IoT นั้น เรามักนึกถึงการนำไปใช้ในวงการ Supply Chain เป็นลำดับแรกๆ เพื่อใช้ในการติดตามการขนส่งสินค้าต่างๆ แต่ในความเป็นจริงนั้น อนาคตของวงการ Supply Chain นั้นคือการผสานกันระหว่าง 4 เทคโนโลยีหลัก ได้แก่ Robot, IoT, AI และ Big Data เข้าด้วยกัน โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดตัวอย่างหนึ่งก็คือ Ocado ธุรกิจ Online Supermarket สัญชาติอังกฤษนั่นเอง