คุณสามารถบอกได้หรือไม่ว่าภาพไหนคือหน้าคนจริงหรือ AI สร้างขึ้นมา?

ในเดือนก่อนหน้านี้คุณอาจจะได้เห็นเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า ThisPersonDoesNotExist.com ที่มีการใช้ AI เพื่อสร้างหน้าคนปลอมที่ดูเหมือนจริงอย่างน่าตกใจ และตอนนี้ก็มีอีกอันที่ออกต่อกันมาแล้วก็คือ WhichFaceIsReal.com ซึ่งจะให้คุณทดสอบทักษะในการคัดแยกสิ่งที่ AI สร้างปลอมขึ้นมาจากของจริง โดยเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์และไปเลือกว่าคุณคิดว่าหน้าไหนคือหน้าคนจริงบ้าง

AI สร้างภาพอาหารที่จะเสร็จออกมาโดยใช้ข้อมูลสูตรที่เขียนไว้เท่านั้น

ในงานด้าน computer vision การสร้างภาพจากลิสต์ของข้อความยาวๆ นั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากๆ ดังนั้น เพื่อที่จะเร่งความก้าวหน้าในงานวิจัยด้านนี้ ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Tel Aviv University ในประเทศอิสราเอลจึงได้สร้างระบบ deep learning ที่สามารถสังเคราะห์ภาพของอาหารที่จะเสร็จออกมาจากข้อความสูตร recipe แบบง่ายๆ ได้

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม