มาดูงานวิจัยระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยี Internet of Things กันเถอะ

โครงการวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) สำหรับใช้ในการบำบัดนั้นเสียนี้มีชื่อว่า iMETland ที่ได้รับการสนับสนุนโดย European Union Horizon 2020 สำหรับสร้างนวัตกรรมการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ขนาดเล็กหรือพื้นที่ที่ห่างไกลจากตัวเมือง โดยกระบวนการบำบัดน้ำเสียในโครงการนี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

เจ๋ง! โครงการ Arduino ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำเล่นเองได้เลย

ในยุคที่ใครๆ ก็หันมาใส่ใจสุขภาพ การปลูกผักปลอดสารเอาไว้ทานเองก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ และในโครงการนี้เราขอแนะนำการนำ Arduino มาใช้สร้างโรงปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แบบอัตโนมัติเอาไว้เป็นทางเลือกกัน

Data Analytics จะกลายเป็นความสามารถที่จำเป็นต่อวิศวกรการผลิตในอนาคต

ในยุคสมัยที่ Industrial Internet of Things (IIoT) จะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อทุกๆ อุตสาหกรรม การนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการการทำงานให้มีความคุ้มค่าสูงสุดอยู่ตลอดนั้นจะกลายเป็นงานของวิศวกรในอนาคต

Google Home สามารถจำแนกเสียงผู้สั่งได้แล้วว่าใครเป็นใคร ทำ Personalization ได้ดีขึ้น

Google Home อุปกรณ์ Smart Home Hub อัจฉริยะจาก Google ที่รองรับการสั่งการด้วยเสียง เริ่มมีความสามารถในการจำแนกเสียงของผู้พูดได้แล้ว ทำให้สามารถตอบคำถามหรือให้บริการแต่ละแบบ Personalization ได้ดีขึ้น ด้วยการเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้งานรายบุคคลจากการจำแนกเสียง

รถแทร็คเตอร์ผสาน IoT และ Cloud: เส้นทางสู่การเป็นผู้ผลิตถั่วเหลืองอันดับ 2 ในบราซิล

เรื่องราวในครั้งนี้ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยสำหรับประเทศไทยที่เป็นประเทศกสิกรรม ที่ทาง ADPT จะหยิบยกเรื่องราวกรณีศึกษาของการเกษตรยุคใหม่ในบราซิลโดยคุณ Rogerio Pacheco ผู้ได้รับรางวัลฟาร์มขนาดกลางดีเด่น ในฐานะของผู้ผลิตถั่วเหลืองอันดับ 2 ของประเทศบราซิล ที่เริ่มต้นใช้รถแทร็คเตอร์ยุคใหม่ซึ่งผสานทั้งเทคโนโลยี Internet of Things, Cloud และ Big Data Analytics เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผลผลิตและการเก็บเกี่ยวมีประสิทธิภาพสูงสุด และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Robot, IoT, AI, Big Data: 4 เทคโนโลยีอนาคตแห่งวงการ Supply Chain

โดยทั่วไปเมื่อเรานึกถึง Internet of Things หรือ IoT นั้น เรามักนึกถึงการนำไปใช้ในวงการ Supply Chain เป็นลำดับแรกๆ เพื่อใช้ในการติดตามการขนส่งสินค้าต่างๆ แต่ในความเป็นจริงนั้น อนาคตของวงการ Supply Chain นั้นคือการผสานกันระหว่าง 4 เทคโนโลยีหลัก ได้แก่ Robot, IoT, AI และ Big Data เข้าด้วยกัน โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดตัวอย่างหนึ่งก็คือ Ocado ธุรกิจ Online Supermarket สัญชาติอังกฤษนั่นเอง

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม