AI ไม่เท่าเทียม! ระบุของใช้ในบ้านจากประเทศรายได้ต่ำได้ไม่แม่นยำนัก

งานวิจัยจากห้องแล็บ AI ของ Facebook เผย อัลกอริธึมรู้จำวัตถุ (object recognition algorithm) ที่บริษัทใหญ่ๆ อย่าง Google, Microsoft และ Amazon พัฒนานั้น ทำงานได้แย่ลงเมื่อต้องระบุสิ่งของที่มาจากประเทศที่มีรายได้ต่ำ แสดงให้เห็นว่า AI มีอคติที่สื่อถึงความไม่เสมอภาคทั้งภายในและระหว่างประเทศ

หน่วยงานอิสระ CDEI ของอังกฤษเริ่มเข้าตรวจสอบอคติของ AI ในระบบยุติธรรม

Centre for Data Ethics and Innovation (CDEI) แถลงอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ gov.uk ว่าจะเริ่มทำการตรวจสอบอคติในอัลกอริทึม AI ที่เกี่ยวกับระบบยุติธรรมและอาชญากรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมและสร้างความมั่นใจแก่สาธารณะ

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม