ADPT เชื่อว่าการปฏิรูปดิจิทัลหรือ Digital Transformation จะเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในอนาคตอันใกล้ องค์กรและธุรกิจจึงจำเป็นจะต้องเร่งค้นหามุมมอง เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สดใหม่และแตกต่างเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เราจึงรวบรวมและคัดสรรข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจรอบโลก เพื่อสร้างไอเดียให้ผู้อ่านได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Big Data, ปัญญาประดิษฐ์, Internet of Things (IoT), Blockchain และอื่นๆอีกมากมาย มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจ ตามชื่อของเว็บไซต์ ADPT ที่มาจากคำว่า adapt, adept, และ adopt

เรามุ่งมั่นในการนำเสนอข่าวด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ ถูกต้อง ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ​และอุตสาหกรรมที่หลากหลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ หากต้องการพูดคุย ติชม หรือมีข้อเสนอแนะใด สามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected] หรือโทร 081-583-9141 หรือร่วมพูดคุยได้ทาง Facebook Page https://www.facebook.com/ADPTnews/

ADPT พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคุณได้เข้าถึงนักอ่านที่สนใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ โดยมีบริการดังนี้

บริการเผยแพร่บทความ

 • เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รายงานหรือผลสำรวจที่มีความเกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ และช่องทาง social media ของ ADPT
 • บทความจะปรากฏอยู่ในหัวข้อ Featured Post บนหน้าแรกของเว็บไซต์ adpt.news เป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ จนกว่าจะมีบทความใหม่มาแทนที่
 • สามารถระบุข้อมูลการติดต่อของธุรกิจ เช่น ชื่อ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ ไว้ที่ด้านล่างของบทความได้
 • มีบริการ Facebook Marketing เพื่อให้เนื้อหาของบทความเผยแพร่ไปถึงผู้อ่านได้ในวงกว้างยิ่งขึ้น
 • ทางทีมงาน ADPT ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้เนื้อหา เพื่อความสละสลวยและความถูกต้องของบทความ

บริการเขียนบทความ

 • เขียนบทความเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี บทสัมภาษณ์ สรุปการสัมมนา หรือสรุปรายงานที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ และช่องทาง social media ของ ADPT
 • หลังจากเขียนบทความเสร็จสิ้น เจ้าของบทความสามารถตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขเนื้อหา เสนอแนะ เพื่อทีมงาน ADPT จะได้นำไปปรับปรุงบทความให้ดียิ่งขึ้น
 • บทความที่เขียนขึ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบทความ ที่สามารถนำไปเผยแพร่ในช่องทางอื่นๆได้โดยไม่ต้องขออนุญาตทีมงานก่อน และหากต้องการเผยแพร่ในเว็บไซต์ adpt.news สามารถเลือกใช้บริการร่วมกับบริการเผยแพร่บทความได้
 • ตัวอย่างบทความ: https://www.adpt.news/2018/02/23/alteryx-end-to-end-no-coding-data-analytics-platform/https://www.adpt.news/2018/05/04/bo-conversational-platform-by-beryl8/

บริการ Banner โฆษณา

เว็บไซต์ ADPT ให้บริการติดตั้ง Banner โฆษณาใน 4 รูปแบบ ได้แก่

 • แบนเนอร์ด้านบนขนาด 728*90 แสดงผลทุกหน้าของเว็บไซต์
 • แบนเนอร์ด้านข้างขนาดใหญ่ 300*250 แสดงผลทุกหน้าของเว็บไซต์
 • แบนเนอร์ด้านข้างขนาดเล็ก 125*125 แสดงผลทุกหน้าของเว็บไซต์
 • แบนเนอร์ระหว่างหน้าขนาด 970*90 แสดงผลในหน้าแรกของเว็บไซต์

โดยให้บริการเช่า Banner โฆษณาสำหรับระยะเวลาครึ่ง และเต็มเดือน

ติดต่อเรา

หากท่านสนใจในบริการของเรา กรุณาติดต่อ [email protected] หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม