นักวิจัยประสบความสำเร็จในการกำจัด HIV ในหนูด้วยเทคนิค CRISPR-Cas9

นับเป็นอีกหนึ่งก้าวที่น่าตื่นเต้นในความพยายามต่อกรกับเอดส์ เมื่อนักวิจัยค้นพบวิธีกำจัดไวรัส HIV-1 ในหนูทดลองด้วยเทคนิคการแก้ไขข้อมูลพันธุกรรม CRISPR-Cas9