AMPOS สร้างแพลตฟอร์มเพื่อวัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ เพื่อการทำงานแบบไฮบริด บน AWS เพื่อขับเคลื่อนการฝึกอบรมและความพึงพอใจของพนักงาน [Guest Post]

กรุงเทพฯ 23 พฤศจิกายน 2565 – อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) บริษัทในเครือ Amazon.com ประกาศในวันนี้ว่า AMPOS Solutions (AMPOS) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อวัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ (HR) ของไทย ได้พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารความสัมพันธ์กับพนักงาน (employee relationship management: ERM) บน AWS เพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ปรับปรุงวัฒนธรรมในที่ทำงานของตน โดย AMPOS ถูกพัฒนาขึ้นบน AWS ตั้งแต่เริ่มต้น ช่วยให้ผู้ใช้กว่า 100,000 ราย จาก 20 บริษัทในประเทศไทยสามารถดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ทำงานแบบไฮบริดและแบบออนไลน์ ด้วยแพลตฟอร์ม ERM ซึ่งลูกค้าสามารถเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานผ่านการสื่อสารที่ดีขึ้น รวมถึงความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของบริษัทในยุคของการทํางานแบบไฮบริด AMPOS สามารถพัฒนาโซลูชัน HR ใหม่ ๆ สำหรับแพลตฟอร์ม ERM ได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้ AWS ซึ่งสามารถช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ปรับปรุงระดับการรักษาพนักงานและปรับใช้การให้บริการด้านต่าง ๆ ของ HR ได้อย่างรวดเร็ว เช่น ช่องทางการสื่อสาร ด้วย AWS ลูกค้า AMPOS สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้ถึง 30% ลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลง 50% และลดเวลาการ Onboarding ของพนักงานลง 60%