[Guest Post] รู้จักกับ ARV ผู้นำ Tech Company ด้านหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย เจ้าของรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่นประจำปี 2565

จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในฐานะชมรมหุ่นยนต์ของ ปตท.สผ. แต่ด้วย Passion และความมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำส่งผลให้ในวันนี้ ‘เออาร์วี’ เติบโตขึ้นมากทั้งขนาดธุรกิจ และผลประกอบการ นับจากวันที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์เมื่อปี 2561 และได้สร้างผลงานอันน่าจดจำไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การจัดแสดงโดรนแปรอักษรเป็นเจ้าแรกของอาเซียน การร่วมพัฒนา “Nautilus” หุ่นซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซใต้ทะเลสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก รวมถึงได้พัฒนา “Horrus: Fully Automated Drone Solution” โดรนขับเคลื่อนตนเองแบบอิสระเต็มรูปแบบตัวแรกหนึ่งเดียวของประเทศไทย ทำให้ เออาร์วี ได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาเป็นทั้งพันธมิตรและลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ

[Guest Post] ไอเดียสุดเฉียบ! เออาร์วี อวด 2 นวัตกรรมจากเวที “AI & ROBOTICS HACKATHON 2021” ปิดช่องโหว่ธุรกิจ พร้อมเล็งต่อยอดจริงใน 4 ธุรกิจเครือ ปตท.สผ.

ต้องยอมรับว่า “AI & ROBOTICS HACKATHON 2021” นับเป็นอีกหนึ่งเวทีที่มีส่วนสำคัญในการช่วยองค์กรธุรกิจให้สามารถขจัด Pain Point ได้เป็นอย่างดี จากการรวมตัวของเหล่าโปรแกรมเมอร์ ที่มีหัวครีเอทีฟ สรรค์สร้างนวัตกรรม อีกทั้งยังมีแพชชันในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ผ่านการแท็กทีมระดมความคิดและพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (Prototype) หรือโซลูชัน (Solution) ที่สดใหม่ในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งยังสามารถนำมาต่อยอดหรือปรับใช้ได้จริงในภาคธุรกิจ เรียกได้ว่า กว่าผู้เข้าแข่งขันกว่า 30 ทีม จะสามารถตกตะกอนทางความคิดและได้มาซึ่ง Business Model ที่น่าสนใจและพร้อมนำเสนอ (Pitching) ต่อหน้าคณะกรรมการนั้น เรียกได้ว่าผ่านกระบวนการคิด กันแบบหนักหน่วงเลยทีเดียว