“มาสเตอร์การ์ด” ประกาศใช้พลาสติกรีไซเคิลหรือวัสดุทางเลือกเพื่อความยั่งยืน ตั้งเป้าใช้ผลิตบัตรทั้งหมดภายในปี 2571 [Guest Post]

มาสเตอร์การ์ด ประกาศเป้าหมายในการใช้พลาสติกรีไซเคิลหรือวัสดุทางเลือก หรือ พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Bioplastics) แทนการใช้พลาสติกพีวีซีในการผลิตบัตรทั้งหมดในเครือข่ายภายในปี 2571 โดยการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ และส่งเสริมให้ผู้บริโภคที่มองหาแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้จ่ายของตนให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์บัตรที่มีความยั่งยืนได้ง่ายยิ่งขึ้น