Microsoft ครอง Flipgrid หวังผลักดันเข้าสู่แวดวงการศึกษา

Microsoft ได้เข้าซื้อ Flipgrid ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสนทนาผ่านวีดีโอที่มีครูและนักเรียนใช้งานมากกว่า 20 ล้านคนใน 180 ประเทศทั่วโลก โดย Flipgrid นั้นเป็นที่สำหรับให้นักเรียนมาพูดคุยอภิปรายและตอบคำถามผ่านคลิปวีดีโอจากที่บ้านหรือในห้องเรียน ลักษณะคล้ายกับขั้นตอนการสร้างวีดีโอ YouTube ออกความเห็นต่อประเด็นบางเรื่องหรือข่าว ถือว่าเป็นเครื่องมือเพื่อการสร้างทักษะในยุคดิจิทัลของการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาวีดีโอ

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม