Microsoft ครอง Flipgrid หวังผลักดันเข้าสู่แวดวงการศึกษา

Microsoft ได้เข้าซื้อ Flipgrid ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสนทนาผ่านวีดีโอที่มีครูและนักเรียนใช้งานมากกว่า 20 ล้านคนใน 180 ประเทศทั่วโลก โดย Flipgrid นั้นเป็นที่สำหรับให้นักเรียนมาพูดคุยอภิปรายและตอบคำถามผ่านคลิ…