ฟุกุโอกะเตรียมเปิดเมืองเป็นห้องทดลอง Internet of Things ขนาดใหญ่

หลังจากได้รับเลือกให้เป็นเขตพิเศษยุทธศาสตร์แห่งชาติโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ฟุกุโอกะได้กลายมาเป็นเมืองที่มีโครงการเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพ เทคโนโลยี และการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในโครงการล่าสุดคือการเปิดเมืองเป็นห้องทดลองเทคโนโลยี Internet of Things ขนาดใหญ่ ภายใต้งบประมาณ 10 ล้านเยน