Intel หวังใช้ AI ช่วยผู้ป่วยอัมพาตให้กลับมาเคลื่อนไหวได้

นักวิจัยจาก Brown University และ Intel ได้เริ่มโครงการ Intelligent Spine Interface ที่ใช้ AI ช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตที่ได้รับบาดเจ็บจากกระดูกสันหลังอย่างรุนแรงสามารถกลับมาเคลื่อนไหวได้

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม