Databricks เข้าซื้อกิจการ “Okera” เสริมศักยภาพเข้าโซลูชัน Unity Catalog

ล่าสุด Databricks ประกาศเข้าซื้อกิจการ “Okera” ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้ให้บริการ Data Governance ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะนำเอาเทคโนโลยีของ Okera เข้าไปเชื่อมโยงกับโซลูชัน Data Governance ที่มีอยู่ของ Databricks หรือ Unity Catalog ที่จะเสริมขีดความสามารถต่าง ๆ ให้ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ดีขึ้นกว่าเดิม