[Guest Post] AVEVA จับมือ OSIsoft ปลดล็อคศักยภาพแห่งข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มองค์กรอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น

ผู้นำด้านตลาดซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมเปิดตัว “ความฉลาดเชิงประสิทธิภาพ (Performance Intelligence)” เพื่อสร้างความเป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมและข้อมูล