แพร็กมาฯ ส่งบริการ “Pragma Organization & People Sustainability Solutioning” ซัพพอร์ต HR เต็มขั้น หนุนองค์กรด้วย Data Analytics เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนด้านองค์กรและบุคลากรอย่างแท้จริง [Guest Post]

แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป ชูจุดยืนการบริหารคนด้วยบริการ “Pragma Organization & People Sustainability Solutioning” เพื่อทำความเข้าใจเชิงลึก วิเคราะห์ และประมวลผลระดับความยั่งยืนด้านองค์กรและบุคลากร พร้อมบริการให้คำปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสุขภาวะของบุคลการ รวมถึงการบริหารองค์กร ให้ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมชี้ประเด็นหลักที่จะทำให้องค์กรสามารถสร้างความยั่งยืนด้านองค์กรและบุคลากรได้อย่างแท้จริง