Chrome จะใช้ AI บรรยายภาพสำหรับคนตาบอดและผู้มีความบกพร่องทางสายตา

การใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องยากสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็น เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่บนอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นข้อมูลภาพ ยิ่งถ้าผู้สร้างเว็บไซต์ไม่ได้ใส่ข้อความบรรยายรูปภาพ (alt text) ไว้แล้ว ยิ่งยากสำหรับผู้ใช้งานโปรแกรมอ่านออกเสียงบนหน้าจอหรือสกรีนรีดเดอร์ (screen reader) หรือตัวแสดงผลภาษาเบรลล์ (Braille display) ที่จะรู้ว่าภาพนั้นคืออะไร Google จึงหาทางแก้ให้กับปัญหานี้ด้วยการใช้ระบบเรียนรู้เข้าช่วย

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม