AIS ร่วมพันธมิตร เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ Digital Economy จับมือ Humanica Conicle THAICOM สร้าง Ecosystem เพื่อคนรุ่นใหม่ เปิดตัว Digital Talent | The Masters โครงการเฟ้นหาบุคลากรตัวจริงด้านเทคโนโลยี [Guest Post]

การสร้างการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศมีหัวใจของความสำเร็จ คือ บุคลากร ที่จะเป็นผู้ต่อยอดเป้าหมายดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามในยุคนี้การเฟ้นหาบุคลากร โดยเฉพาะในสายงาน Digital นั้นจำเป็นจะต้องร่วมผนึกกำลังกับพันธมิตรใน Ecosystem ที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน ล่าสุด AIS จึงร่วมผนึกกำลัง 3 พันธมิตร Humanica Conicle THAICOM เปิดตัว Digital Talent | The Masters ตั้งเป้าเป็น Digital Talent Hub แหล่งรวมโอกาสของคนรุ่นใหม่ที่อยากเติบโตในสายงานด้านดิจิทัล เปิดโอกาสให้คนเก่ง บุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเลือกร่วมงานกับ 4 องค์กรชั้นนำภายใต้โครงการนี้ในหลากหลายสายงาน เช่น AI, Blockchain, Data Analytic, Data…