LG ร่วมมือกับสตาร์ทอัพทำเตาอบที่ทำอาหารได้อัตโนมัติ

LG ยังคงเดินหน้าทำตลาดเตาอบอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้เพียงแค่สร้างซอฟต์แวร์ของตัวเองเท่านั้น แต่ยังมีการ outsource ไปยังสตาร์ทอัพต่างๆ อีกด้วย โดยบริษัทได้ประกาศว่าเตาอบอัจฉริยะ smart oven ในปี 2562 ของ LG นี้จะสามารถรู้จำอาหารสำเร็จรูปได้ด้วยโซลูชันจากบริษัท Tovala ผู้ทำเตาอบอัจฉริยะ นั่นคือเจ้าของเตาอบอัจฉริยะของ LG ในปี 2562 จะสามารถสแกนอาหารผ่านแอปของ Tovala แล้วเตาอบจะสามารถดำเนินการทำอาหารด้วย setting ที่ถูกต้องได้อย่างอัตโนมัติ

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม