PR

[PR] ฮิตาชิ คอนซัลติ้ง ได้รับเลือกให้เป็นผู้ออกแบบการให้บริการ ‘เมืองอัจฉริยะ’ สำหรับโครงการ One Bangkok อสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย