PR

[PR] ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ฉลอง 40 ปีในไทย ตอกย้ำ EcoStruxure™ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 พร้อมเปิดแคมเปญ “Bold Idea” เสริมรัฐหนุนเศรษฐกิจดิจิทัลทัดเทียมสากล