PR

[PR] Influencer Marketing ได้เปลี่ยนบทบาทใหม่ของการทำโฆษณา เพราะผู้บริโภคไม่ฟังแบรนด์พูดเพียงอย่างเดียวแล้ว