PR

[PR] ทรู ดิจิทัล พาร์ค จัดงานเสวนาหนุนพลังหญิงแกร่งในแวดวงสตาร์ทอัพไทย เผยเคล็ดลับสำคัญสู่ความสำเร็จ “กล้าแสดงออก-ค้นหาแนวของตน-ไม่ติดกรอบสังคม”