PR

[PR] MQDC จับมือกับออโต้เดสก์ (Autodesk) พัฒนาแนวทางการบริหารงานก่อสร้าง ด้วยแนวคิด ‘นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน’ ในประเทศไทย