PR

[PR] ร็อคเวล ออโตเมชั่น เปิดตัวระบบวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ เสริมประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมด้วยขั้นตอนง่าย ๆ