PR

[PR] คอร์น เฟอร์รี่ เผยผลการศึกษาบริษัทในเอเชียแปซิฟิก มีแนวโน้มจ่ายค่าจ้างสูงในระยะยาว เหตุปัญหาขาดแคลนแรงงานผู้มีทักษะ