PR

[PR] จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว CU NEX Application ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำจากกสิกรไทย มุ่งขับเคลื่อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่อนาคตด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี