PR

[PR] ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ จัดแสดงโซลูชั่นปฏิวัติค้าปลีก ณ “Retail Excellence Center” ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านค้าปลีกแห่งใหม่ที่ฮ่องกง