Artificial Intelligence

ฟินแลนด์ตั้งโครงการสอน AI ให้กับคนทั่วประเทศ เป้าหมายเริ่มต้นที่ 1% ของประชากรทั้งหมด

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม