Consumer Technology

[PR] Intel Core H-ซีรีส์ เจนเนอเรชั่น 10 เปิดตัวโมบายล์โปรเซสเซอร์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ระดับ 5.3 GHz

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม