Drone & Robot

เผยเบื้องหลังการพัฒนาหุ่นยนต์สัญชาติไทยสู้ COVID-19 ในโครงการ CU-RoboCovid โดยดร.มหิศร ว่องผาติ แห่ง HG Robotics และ Obodroid

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม