Consumer Technology

Zoom จะไม่เข้ารหัส End-to-end สำหรับผู้ใช้ฟรี “เพราะเราต้องการร่วมงานกับ FBI และผู้บังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น ในกรณีที่มีการใช้ Zoom ในจุดประสงค์ที่ไม่ดี”

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม