Trend & Report

[Guest Post] Nokia เปิดอินไซต์ผู้ใช้สมาร์โฟน มองหามือถือใช้งานนาน-ราคาเอื้อมถึง พัฒนาโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ตอบโจทย์ตลาด