Event & Seminar

[Guest Post] ดีอีเอส – ดีป้า ปรับไทม์ไลน์ HACKaTHAILAND ตามเสียงเรียกร้อง เดินหน้าขยายเวลารับสมัครแข่งขันแฮกกาธอน พร้อมเนรมิตพื้นที่ย่านบางนาสู่เมืองดิจิทัลเพื่อคนไทย

Enterprise Cybersecurity 2022