Event & Seminar

[Guest Post] RASE จัดคอร์สอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ Tinkercad & Maker Uno สำหรับบุคคลทั่วไป ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2565

Enterprise Cloud & Data Center 2022