Business

Hitachi Energy เปิดตัวผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยสูง เพื่อรองรับการเชื่อมต่อตลอดเวลา สำหรับระบบไฟฟ้าสมัยใหม่และ Smart City [Guest Post]