สิงคโปร์จับมือเกาหลีใต้ ร่วมสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล ขับเคลื่อน Interoperability

0

ล่าสุดประเทศเกาหลีใต้ได้กลายเป็นชาติอาเซียนชาติแรกที่ได้เซ็นข้อตกลงเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) กับทางสิงคโปร์ เพื่อที่จะขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน (Interoperability) และสร้างการรับส่งข้อมูลข้ามชายแดน (Cross-Border data flow) ระหว่าง 2 ตลาด ซึ่งรวมทั้งเรื่อง e-Payment และ Digital Identity

จากดีลที่เกิดขึ้นทำให้เกาหลีใต้ได้กลายเป็นชาติที่ 4 ที่งสิงคโปร์ได้สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น โดยก่อนหน้านี้ได้มีข้อตกลงที่คล้าย ๆ กันกับทางชิลีกับนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร เพื่อเร่งให้เกิดความร่วมมือในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลและปรับปรุงเรื่องการเชื่อมโยงโลกดิจิทัลระหว่างกัน

ภายใต้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นนี้ ทางเกาหลีใต้และสิงคโปร์จะมีการสร้างกฎระเบียบและข้อปฏิบัติทางการค้าดิจิทัล ที่จะผลักดันให้เกิด Interoperability ระหว่างระบบดิจิทัลทั้งสอง ซึ่งมุ่งหวังที่จะทำให้การไหลข้อมูลข้ามชายแดนมีความไร้รอยต่อ (Seamless) มากขึ้นกว่าเดิม และสร้างความเชื่อใจ (Trust) พร้อมกับการปกป้องทรัพยากรดิจิทัลต่าง ๆ สำหรับภาคธุรกิจและผู้บริโภคให้กับทั้งสองประเทศได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ทั้งสองยังมองหาความร่วมมือที่แน่นแฟ้นขึ้นกว่าเดิมในตลาดเกิดใหม่ต่าง ๆ อาทิ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงเรื่อง Source code, e-Payment และ AI ซึ่งรอติดตามกันต่อไปได้เลยว่าจากความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองนี้จะทำให้เกิด Use Case หรือ Scenario ใหม่ ๆ อย่างไรบ้าง ที่อาจส่งผลให้เกิดความร่วมมือเพิ่มเติมในอนาคตต่อไปได้

ที่มา: https://www.zdnet.com/article/singapore-south-korea-formalise-digital-economy-deal-to-drive-interoperability/