Technology

“วิศวะมหิดล – JAIST เตือนภัย” เผยผลวิจัย AI -Machine Learning ถูกโจมตีผ่านข้อมูลที่ซ่อนในคิวอาร์โค้ดได้ พร้อมชี้ 2 แนวทางป้องกัน [Guest Post]