Cloud

NTT เปิดตัว 360 Observability โซลูชันสำหรับการสังเกตการณ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน พร้อมลดความซับซ้อนของมัลติคลาวด์และระบบไอทีแบบไฮบริด [Guest Post]