RISE เปิดตัวกองทุน SeaX Zero ตั้งเป้าขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืน [Guest Post]

0

2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 – ไรส์ (RISE) สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร ผู้นำด้านการสร้างนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีภารกิจหลักในการเพิ่ม 1 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภูมิภาค ได้จัดงาน “RETHINK 2023” ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอองค์ความรู้และคาดการณ์แนวโน้มของการพัฒนานวัตกรรมองค์กรในปีหน้า ประกาศภารกิจใหม่คือการนำนวัตกรรมองค์กรมาช่วยขับเคลื่อนความยั่งยืน ซึ่งเป็นวาระระดับโลกที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ ตั้งเป้าลด 1 เปอร์เซ็นต์ของก๊าซเรือนกระจกของภูมิภาค

“ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไรส์ได้ทำงานร่วมกับองค์กร และหน่วยงานภาครัฐทั้งในประเทศไทย และเอเชียกว่า 500 แห่ง ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมองค์กร ผ่านการทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพ การทรานฟอร์มคนในองค์กรให้เป็นนวัตกร และการสร้างธุรกิจใหม่ที่เป็นโอกาสใหม่ให้กับองค์กร ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 0.5 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยแต่ภารกิจนี้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย หากเราสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ตามเป้า

แต่โลกของเราย่ำแย่ลงจากสภาวะโลกร้อนที่กำลังมุ่งไปสู่จุดที่ไม่อาจหวนกลับคืนสู่ปกติได้” นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร กล่าว

นายแพทย์ศุภชัยได้นำเสนอแนวทางการนำนวัตกรรมองค์กรมาสร้างและขับเคลื่อนความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับการสร้างความยั่งยืนให้สังคมโลก พร้อมประกาศเปิดตัวกองทุน SeaX Zero ที่จะลงทุนในเทคสตาร์ทอัพด้านความยั่งยืนโดยเฉพาะ นับเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากกองทุน SeaX ซึ่งลงทุนในสตาร์ทอัเทคโนโลยีขั้นสูงทั่วโลกและมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 2,500 ล้านบาทโดยกองทุน SeaX Zero จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป้าหมายใหม่ ที่จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างน้อย 1% เพื่อทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลงจาก 51,000 ล้านตันให้กลายเป็น 0 โดยเร็วที่สุด

กองทุน SeaX Zero นับว่าเป็นกองทุนแรกในโลกที่สร้างระบบนิเวศน์ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อแก้ปัญหาที่รอไม่ได้อย่างปัญหาโลกร้อน โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 กองทุนร่วมลงทุน (Fund) ที่มุ่งเน้นการลงทุนในเทคสตาร์ทอัพที่สามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้อย่างน้อย 1% หรือประมาณ 500 ล้านตันต่อปี

ส่วนที่ 2 Zero Carbon Catalyst ทีมเร่งสปีดการลดคาร์บอนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ มีประสบการณ์ในการทำงานกับทั้งองค์กรใหญ่ และสตาร์ทอัพ รวมถึงมีความรู้เรื่องเชิงลึกเรื่องความยั่งยืน

ส่วนที่ 3 มูลนิธิ (Foundation) ที่จะนำกำไรจากการบริหารกองทุนบางส่วนมาสนับสนุนงาน

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเพื่อผลักดันให้การคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี จนสามารถกำจัด Green Premium ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของแก้ไขปัญหาโลกร้อน

SeaX Zero ตั้งเป้าระดมทุน 1 พันล้านบาท ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืนที่สามารถสร้างผลกำไรให้ธุรกิจและผลลัพธ์ที่ดีให้กับโลกได้ ตามความตั้งใจของนายแพทย์ศุภชัยที่ต้องการสร้างแนวคิดให้องค์กรยุคใหม่ “Do Good and Do Well” ไปพร้อมกัน

เกี่ยวกับ RISE

RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรและความยั่งยืน ที่มีภารกิจหลักคือการเพิ่ม 1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Domestic Product) ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  RISE โดยทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร ผ่านแพลตฟอร์มมากมายที่ RISE ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรม

ตลอดกว่า 5 ปีที่ผ่านมา RISE ได้สร้างระบบนิเวศด้านนวัตกรรมองค์กรผ่านเครือข่ายทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรชั้นนำกว่า 500 แห่งในเอเชีย สตาร์ทอัพกว่า 20,000 ราย และคอมมิวนิตี้ด้านนวัตกรรมในอีก 40 ประเทศทั่วโลก โดย RISE ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์มวลรวมกว่า 2.5  พันล้านเหรียญสหรัฐ เทียบเท่าการจ้างงานเพิ่มกว่า 500,000 ตำแหน่งให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RISE ได้ที่ :  riseaccel.com