3 ผู้นำแห่งวงการเทคฯ พีทีที ดิจิตอล จีเอเบิล และเบลนเดต้า ผนึกกำลัง ร่วมสร้างโอกาสจาก Big Data เสริมแกร่งบริษัทกลุ่มปตท. [Guest Post]

0

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทกลุ่ม ปตท. กับบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ G-Able ผู้นำด้าน Tech Enabler ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล และบริษัท เบลนเดต้า จำกัด (Blendata) บริษัทผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อศึกษาและพัฒนาโซลูชั่นจากเทคโนโลยี Big Data ที่จะสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและบริษัทในกลุ่ม ปตท.

ภายในงาน นายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือฯ กับ ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) และนายณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัด ณ ห้องประชุม พลังไทย อาคาร 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

นายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า “การผนึกกำลังในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกในการยกระดับการให้บริการโซลูชั่นด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Platform) เพื่อเสริมศักยภาพให้ บริษัทกลุ่ม ปตท. เป็น Data Driven Organization บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการศึกษาและพัฒนาการให้บริการร่วมกัน ระหว่างพีทีที ดิจิตอล ที่มีความพร้อมทั้งทีมงานที่เชี่ยวชาญในการดูแลโครงสร้างระบบทั้งหมดของบริษัทกลุ่ม ปตท. และให้บริการด้าน Big Data กับบริษัทกลุ่ม ปตท. อย่างใกล้ชิดผสานความแข็งแกร่งด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการข้อมูล ของ จีเอเบิลในฐานะผู้นำด้าน Tech Enabler และการนำแพลตฟอร์มบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จากเบลนเดต้าเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล”

ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความร่วมมือกับพีทีที ดิจิตอลและเบลนเดต้า ในครั้งนี้จะเป็นการศึกษาพัฒนา มุ่งยกระดับการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี โดยนำนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยีจากทั้งจีเอเบิล และความเชี่ยวชาญด้าน Big Data และAnalytics รวมถึง แพลตฟอร์มของเบลนเดต้า มาร่วมกันเพื่อนำเสนอและสร้างโซลูชั่นใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์บริษัทในกลุ่ม ปตท.และองค์กรธุรกิจอื่นๆ โดยการนำ Big Data ของบริษัทในกลุ่มปตท. ที่มีอยู่อย่างมหาศาลมาประมวลผลเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ของทั้ง 3 องค์กร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเสริมความแข็งแกร่งในการทำงานอย่างครบวงจร อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว”

นายณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัด“การผนึกกำลังครั้งสำคัญนี้เบลนเดต้าได้นำแพลตฟอร์มบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่ใช้งานง่าย เร็ว และมีประสิทธิภาพสูง มาช่วยตอบโจทย์ความต้องการด้านข้อมูลให้กับพีทีที ดิจิตอล แบบ All-in-One และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดใช้งานกับแต่ละ Use Case ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งได้นำทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจด้านการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจเป็นอย่างดี เข้าไปช่วยเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทีมวิศวกรข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้ พีทีที ดิจิตอล และธุรกิจในกลุ่มปตท. สามารถพลิกโฉมธุรกิจสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven) รวมถึงเป็นรากฐานในการสร้างโอกาสและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจในอนาคต”

สำหรับความร่วมมือของทั้ง 3 องค์กรในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญ ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมสร้างรากฐานความแข็งแกร่ง ยกระดับศักยภาพธุรกิจกลุ่มพลังงาน น้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยการนำข้อมูลมาบูรณาการร่วมกัน และพัฒนาฐานข้อมูล Big Data เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างสูงสุด ในการตัดสินใจและขยายธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงเพื่อกระจายความเสี่ยงในธุรกิจเดิม ไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยสามารถตอบโจทย์การทำงานขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในปัจจุบันและในอนาคต