มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดตัว “iNT CONNECT powered by Athena” แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเชื่อมต่อบุคลากรที่ต้องการแบ่งปันได้ทันที

0

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทางสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดลได้จับมือกับ Athena บริษัทสตาร์ทอัป EdTech จาก RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร เปิดตัว “iNT CONNECT” แพลตฟอร์มที่จะทำให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านสามารถมาเชื่อมโยงกัน แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันภายในแพลตฟอร์ม เพื่อทำให้เกิดเป็น Ecosystem ที่ทำให้เกิดสตาร์ทอัปและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงสู่ตลาดโลกได้ในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล

“การร่วมมือกับ Athena ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม iNT CONNECT powered by Athena ในครั้งนี้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินตามแผนการของเราที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการเปิดพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเชื่อมต่อระหว่างบุคลากรอย่างไร้ขีดจํากัด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสังคม พร้อมขยายผลสู่ตลาดโลก” รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว

“iNT CONNECT powered by Athena ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการนำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีมาใช้ในมหาวิทยาลัยในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในวงกว้าง ทาง Athena เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างพื้นที่ให้เปิดให้ทุกคนมีโอกาสแลกเปลี่ยนไอเดีย หรือขอคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจะช่วยเร่งสปีดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะสร้างอิมแพคให้กับประเทศไทย และโลก” คุณปารมี อินทรชุมนุม ผู้ร่วมก่อตั้ง และหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ จาก Athena ตอกย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือกันในการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีระดับโลก

คุณปารมี อินทรชุมนุม ผู้ร่วมก่อตั้ง และหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ จาก Athena

โดยฟีเจอร์ภายใน iNT CONNECT นั้นมีขั้นตอนง่าย ๆ แค่ 3 ขั้นตอน ได้แก่

1. สร้าง Profile อธิบายความเชี่ยวชาญของตนเองที่พร้อมให้ผู้ใช้งานสืบค้นพบเจอ

2. เชื่อมโยงกับคนในแพลตฟอร์ม ตามหัวข้อที่ต้องการพูดคุยแลกเปลี่ยน นัดหมายเวลาที่สะดวก

3. พบปะพูดคุยกันแบบเจอหน้า หรือออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มได้ทันที

ณ ตอนนี้แพลตฟอร์ม iNT CONNECT ได้เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการเรียบร้อย โดยผู้ใช้จะมี Calendar แสดงช่วงเวลาที่ว่างรับคำปรึกษา ซึ่งสามารถสืบค้นหัวข้อหรือบุคคลที่อยากจะพูดคุย และพูดคุยผ่านแชทหรือ Video Conference ผ่านแพลตฟอร์มได้เลย

ทั้งนี้วิสัยทัศน์ของผู้พัฒนาแพลตฟอร์มนั้นจะไม่ได้ต้องการให้เชื่อมโยงกันเฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น ซึ่งอนาคตหากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อยากมาเชื่อมต่อก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ iNT หรือ Athena ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมแพลตฟอร์ม iNT CONNECT powered by Athena สามารถสแกน QR Code ตามภาพหรือลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/3FubmWD  ซึ่งจะฟอร์มให้กรอกแล้วทาง iNT จะส่งรายละเอียดให้ต่อไป โดยช่วงเริ่มต้นตอนนี้จะยังไม่ได้มี Incentive อะไร แต่จะมีโอกาสที่จะได้พบกับผู้ที่ต้องการหาผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ซึ่งคงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตว่าจะมี Incentive อะไรมาเพิ่มเติมนอกจากโอกาสและการมีส่วนร่วมผลักดันระบบนิเวศนี้หรือไม่ต่อไป

เกี่ยวกับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ iNT (อิ๊นท์) มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์ที่จะร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก หรือ World Class University เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Incubator บ่มเพาะนวัตกร บ่มเพาะให้เกิด Startup ต่อยอดองค์ความรู้เดิม ส่งเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ iNT จะเข้าไปช่วยขยายโอกาส สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมผลักดันและสร้างมูลค่าให้กับผลงานวิจัย / ทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละคณะหรือส่วนงานในมหาวิทยาลัย ให้สามารถถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนต่อไป

หน้าที่หลักของสถาบัน แบ่งเป็น 3 ส่วน

(1) งานด้านบริการวิจัยและวิชาการ Research Academic Service ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ดูแลบริหารสัญญา พร้อมติดตามการดำเนินงานของโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม 

(2) ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า  พร้อมผลักดันและส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือ Licensing Commercialization เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย

(3) ด้านการสนับสนุนให้เกิดการบ่มเพาะธุรกิจ Startup ‘Entrepreneurial Ecosystem’ ด้วยหลากหลายโครงการที่จะส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีแนวคิดในการเป็นเป็นผู้ประกอบการ เปิดให้บริการ พื้นที่ MaSHARES Co-Working space and Maker Space พร้อมเชื่อมโยง Co-Worikng Space จากทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นพื้นที่อิสระในการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม  รวมไปถึงการจัดหาทุนสนับสนุนในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม เพื่อนำทุนไปต่อยอด ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อไปในอนาคต

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล – iNT – Athena

เกี่ยวกับ Athena

Athena สตาร์ทอัพเทคโนโลยีด้านการศึกษา พัฒนาแพลตฟอร์มการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้แบบออนไลน์ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่มีภารกิจหลัก คือ กระจายความรู้ ทักษะ และประสบการณ์โดยผู้มีประสบการณ์ตรง จากหนึ่งคนให้เกิดประโยชน์สู่หลายคนรับทั่วโลก กระตุ้นการรีสกิล-อัพสกิล สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญา เร่งสปีดการเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดของทุกคนที่รักการเรียนรู้ 

โดยปัจจุบัน Athena ได้ให้บริการแพลตฟอร์มการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้แบบออนไลน์ เป็น 2 รูปแบบหลัก คือ 1) Athena Mentor แพลตฟอร์มสำหรับการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญกว่า 500+ คนทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ คนทำงาน และนักเรียน นักศึกษา และ 2) Athena for Business แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับองค์กร เพื่อเชื่อมต่อคนในองค์กรให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ คำแนะนำ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน หรือกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัดผลได้ ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์