Event & Seminar

สกมช. จัดงานเปิดตัว “Thailand National Cyber Week 2023” เสริมความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมสร้างเครือข่ายป้องกัน รับมือ ลดความเสียหายให้กับประเทศ