GitHub เตรียมปลดพนักงาน 10% ปรับวัฒนธรรมเป็น Remote-First โดยสมบูรณ์

0

การปลดพนักงานในวงการไอทียังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด GitHub บริษัทที่ Microsoft เป็นเจ้าของนั้นได้ประกาศว่ากำลังจะต้องปลดพนักงานออก 10% ภายในช่วงสิ้นปีบัญชีของบริษัท และเตรียมปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรให้เป็นการทำงานแบบ Remote-First หรือการทำงานจากทางไกลแทน

โดยก่อนที่จะประกาศออกมา GitHub ได้มีพนักงานราว 3 พันคน ซึ่งแปลว่า GitHub เตรียมปลดพนักงานราว 300 คน อีกทั้งยังคงงดการจ้างงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย รวมทั้งบริษัทยังเตรียมปิดสำนักงานในที่ต่าง ๆ ลงไปเมื่อสัญญาหมด หลังจากที่มีการใช้งานที่น้อยลง ซึ่งจะปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานแบบ Remote Work ไปแทนเลย

“พวกเราได้ประกาศตัวเลขดังกล่าวออกมาด้วยความยากลำบาก แต่ก็จำเป็นจะต้องตัดสินใจดำเนินการ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนงบประมาณต่าง ๆ เพื่อปกป้องทั้งเรื่องของสุขภาพของธุรกิจในระยะสั้นและการทำให้พวกเรายังสามารถลงทุนในกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปได้” โฆษกบริษัท กล่าวกับทาง Techcrunch

นอกจากนี้ GitHub ยังกำลังปรับเปลี่ยนการประชุมวีดีโอทางไกลมาใช้งาน Teams แทน รวมทั้งยังมีเรื่องการปรับเปลี่ยนรอบในการรีไซเคิล (Recycle) เครื่องแล็ปท็อปจาก 3 ปีกลายเป็น 4 ปีอีกด้วย ซึ่งเป็นอีกสัญญาณหนึ่งในการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร

ที่มา: https://techcrunch.com/2023/02/09/github-lays-off-10-and-goes-fully-remote/