สรุปความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาของ GPT-4 จาก OpenAI

0

หลัง ChatGPT ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากโมเดล GPT รุ่นก่อนได้สร้างชื่อไปแล้วทั่วโลก ในวันนี้ OpenAI ได้ทำการเปิดตัวโมเดลล่าสุด GPT-4 ที่ช่วยมนุษย์ทำงานได้อย่างหลากหลาย สร้างสรรค์ และปลอดภัยยิ่งกว่าเดิม

ความสามารถต่างๆที่เพิ่มเข้ามา และตัวอย่างการนำไปใช้งาน ADPT สรุปสั้นๆให้อ่านกันแล้วในบทความนี้

GPT-4 เป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์แบบ Large-scale, multimodal ซึ่งนั่นหมายถึงการรับ Input ได้ทั้งรูปแบบของตัวอักษรและรูปภาพ โดย OpenAI ได้ทำการพัฒนาต่อยอดจาก GPT-3.5 ทั้งในด้านการเก็บ Feedback จากผู้ใช้งาน การทดสอบและใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญ และการวิจัยด้านความปลอดภัยของ AI ทำให้ GPT-4.0 มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ให้เหตุผลได้ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น และประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในการใช้งาน และการเทรนโมเดล

สรุปความสามารถใหม่ของ GPT 4.0
 • ประมวลผลข้อความที่ยาวขึ้นได้
 • รับ Input แบบรูปภาพ สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และนำมาสร้างสรรค์ผลลัพธ์ได้
 • ทำงานได้ดีกับทั้งการทดสอบของมนุษย์ เช่น การสอบ Bar Exam สำหรับทนายความ (MBE+MEE+MPT) การสอบ LSAT, SAT, GRE, AP (ข้อสอบพื้นฐานเข้ามหาวิทยาลัยในสหรัฐ) และการทดสอบโมเดลเทียบกับโมเดลภาษา State Of The Art อื่นๆ
ผลการสอบของ GPT ในการสอบประเภทต่างๆ (Photo: OpenAI)
 • ทำงานได้ดีขึ้นในภาษาที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
 • รับ Input เป็นรูปภาพแล้วให้ผลลัพธ์เทียบเท่าการให้ Input แบบตัวอักษร
 • มีการใช้และให้เหตุผลที่ดีขึ้นในการประมวลผล
 • กำหนดโทนในการพูดให้กับโมเดลได้ เพิ่มความสามารถในการทำงาน Task ที่เฉพาะเจาะจงตามกำหนดและสร้าง User Experience เฉพาะตัวได้
 • ให้ข้อมูลผลลัพธ์ที่เป็นความจริงถูกต้องมากขึ้น ผ่านการทดสอบ TruthfulQA สูงสุดถึง 60%
 • ปลอดภัยขึ้น ไม่ตอบคำถามในประเด็นที่ถูกห้ามหรือเป็นอันตรายมากขึ้น 82%
 • มีโครงสร้างที่ Scale การเทรนโมเดลได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถทำนายการกำลังในประมวลผลได้ ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพการพัฒนา GPT ต่อไป

แม้จะเพิ่งเปิดตัวมาได้เพียงหนึ่งวัน แต่เราก็ได้เห็นตัวอย่างในการนำ GPT-4.0 ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นมาของโมเดลตัวนี้ได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างการใช้งาน
 • รับภาพสเก็ตช์เข้าไปและสร้างโค้ดสำหรับเว็บไซต์ [x]
 • เขียนโค้ดสำหรับเกมแบบง่ายๆ [x]
 • อธิบาย meme หรือความตลกของภาพ [x]
 • ตอบคำถามและสรุปความโดยอ้างอิง Technical Documentation [x]
 • คำนวณภาษี [x]

อย่างไรก็ตาม แม้ GPT-4 จะถูกพัฒนาให้มีความสามารถและความปลอดภัยขึ้นมาก ข้อจำกัดหลายประการที่ปรากฏในเวอร์ชั่นก่อนหน้าและใน ChatGPT ก็ยังคงมีอยู่ เช่น การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงและอคติในการให้คำตอบ โดย OpenAI แนะนำเช่นเดิมว่าการนำไปประยุกต์ใช้ควรทำอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะกับงานที่มีความเสี่ยงสูง

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ GPT-4 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ OpenAI หรือข้อมูลโดยละเอียดในรายงานทางเทคนิค